Rejestracja


Uwaga! Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymaganie i nie mogą pozostać puste.
 
Informacje o uczestniku:
Imię*
Nazwisko*
Instytucja(*)*
Tytuł naukowy
E-mail*
Phone.*
Jestem uczestnikiem czynnym.
* Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem konferencji.
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Karpackie (główny organizator konferencji), którego siedziba mieści się w Warszawie (01-526) przy ul. Śmiałej 47 m. 2; dane kontaktowe: tel. +48 606 657 998, e-mail: radatk2017@gmail.com.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod numerem tel. +48 668 840 034 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: radatk2017@gmail.com.
Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy udziału w konferencji „Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce” – nazwanej Regulaminem konferencji;
  2. mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną Konferencji oraz innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a w szczególności partnerom organizatora konferencji: Pracowni Badań nad Spuścizną Stanisława Vincenza UWr oraz Akademii Ignatianum w Krakowie;
  3. będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne jako warunek udziału w konferencji.