Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący: dr hab. Jan Choroszy (Pracownia Badań nad Spuścizną Stanisława Vincenza UWr)
Sekretarz: Robert Księżopolski (Towarzystwo Karpackie)
Członkowie: dr Krzysztof Duda (Akademia Ignatianum), dr Michał Piętniewicz (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków)

Komitet Organizacyjny

Robert Księżopolski (Towarzystwo Karpackie)
Jan Choroszy (UWr)
Leszek Rymarowicz (Towarzystwo Karpackie)
Agnieszka Synakowska (UWr)