Audioteka Stanisława Vincenza

(Jan Kasprowicz, Księga ubogich)
Zbudź się las... (Zwada)
(Cyprian Norwid, Moja piosnka)
Oj, kermo... (Zwada)
A jak ja wyjdę... (przemówka słońca, Prawda starowieku)
kolęda huculska