Konferencja

Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce

Kraków, 19–20 listopada 2021

COTG PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6

Serdecznie zapraszamy na transmisję on-line:

Konferencja „Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce” cz. 1
Konferencja „Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce” cz. 2
Konferencja „Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce” cz. 3

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Stanisława Vincenza mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową poświęconą refleksji nad życiem, twórczością i oddziaływaniem społecznym i kulturowym autora cyklu Na wysokiej połoninie.

W założeniu temat konferencji jest inspirowany pandemią i wywołaną przez nią izolacją, która wiąże się z ograniczeniem realnej aktywności, reorientacją w przestrzeni ludzkiego życia. Nawiązujemy do brulionu Outopos jako pierwszego Vincenzowskiego zapisu doświadczenia wygnania. Wywołujemy pojęcie domu, który stanowi centrum życia, śledzimy formy obecności w kulturze, a także obrazy miejsca, którego nie ma, a więc wyobrażonego. Konfrontujemy z nimi miejsca „puste” antropologicznie – obce, zastępcze, sztuczne, pozbawione relacji z krajobrazem i ludźmi. Refleksję literaturoznawczą i antropologiczną łączymy z perspektywą krajoznawczą – doświadczeniem przestrzeni zamieszkanej, zakorzenienia w krajobrazie, imaginacyjnych powrotów.

Konferencję planujemy zrealizować w formie hybrydowej (o ile warunki sanitarne na to pozwolą).

Termin zgłoszeń abstraktów wystąpienia: 30 września 2021.

Zgłaszanie udziału przez formularz on-line.

Dodatkowe informacje:

Robert Księżopolski, Towarzystwo Karpackie, tel. +48 668840034
email: konferencja@vincenzczarnohora.eu

Koszty udziału w Konferencji:

Dla uczestników czynnych: (po potwierdzeniu przyjęcia referatu) – 200 zł.
Dla uczestników biernych: wpłaty dobrowolne na poczet organizacji Konferencji oraz planowanych wydarzeń towarzyszących: wystawy, koncertu i spotkań towarzyszących obchodom 50. rocznicy śmierci Stanisława Vincenza w Krakowie lub w warunkach hybrydowych z transmisją.

Wpłaty na konto: Towarzystwo Karpackie, 75 1020 1185 0000 4602 0074 3104 z adnotacją „Vincenz i Czarnohora”.